sonda
VCF.pl - Strona Główna
Panel użytkownika załóż konto przypomnienie hasła
RSS RSS

VALENCIA CF – AKTUALNOŚCI

Porozumienie podpisane

Krystian Porębski, 25.02.2014; 19:34

Ustalenia zostały opublikowane

Fundacja postanowiła ujawnić szerszemu gronu informacje na temat konsensusu zawartego z Bankią, Valencią oraz władzami miasta. Umowa została podpisana 24 lutego i ma zapewnić wybór najlepszego możliwego inwestora, który zapewni ciągłość finansową i odpowiedni poziom sportowy klubowi, a także musi spełniać szereg innych wymogów.

W oświadczeniu Fundacji znajduje się wyjaśnienie: „Wszystkie cztery strony będą miały głos w procesie. W odpowiedzi na prośbę Fundacji zarówno klub jak i bank zaakceptowały interwencję władz miasta, która poprzez Walencki Instytut Finansowy ma pomóc w całym procesie. Nadal w grze pozostają jednak KPMG i PwC, które będą pełnić role doradczą”. W dalszej części Fundacja odnosi się do inwestorów: „Podstawą jest transparentność całego procesu i zagwarantowanie równego traktowania potencjalnych inwestorów. To porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy stronami, jest wyrazem szacunku dla klubu i jego 95-letniej historii. Historii pełnej sukcesów dzięki zaangażowaniu wszystkich, dlatego teraz potrzebowaliśmy tego konsensusu”.

Fundacja zamieściła wszystkie punkty porozumienia:

Proces będzie się składać z trzech faz, które będą doglądane przez Comisión Gestora (Komitet Zarządzający):

Faza pierwsza: przyjmowanie i wprowadzenie informacji ze złożonych ofert do bazy danych (miejsce w sieci gdzie Valencia gromadzi dane na temat inwestorów). Czas trwania: 4 tygodnie.

Faza druga: selekcja najlepszych ofert – Komitet Zarządzający będzie oceniać każdą propozycję z osobna, stosując się także do rad KPMG i PwC. Czas trwania: 3 tygodnie.

Faza trzecia: wybór najlepszej oferty – najlepszy projekt pod względem sportowym i ekonomicznym dla każdej ze stron.

Charakterystyka procesu:

  1. W trakcie trwania procesu żadna ze stron nie będzie informowana o składanych ofertach.

  2. Odrzucone oferty mają pozostać anonimowe. Te, które przejdą do dalszego etapu muszą uzyskać akceptację stron.

  3. Inwestorzy wszelkie informacje przekazywać mają KPMG i PwC, a także muszą podpisać poufne dokumenty.

  4. Wybrani przez Bankię inwestorzy nadal uczestniczą w procesie, KPMG przekaże poufne dane Komitetowi Zarządzającemu, tak samo jak Valencia i Fundacja za pomocą PwC.

  5. KPMG i PwC będzie przesyłać bezpośrednie wiadomości do inwestorów zawierające instrukcje i zapytania dotyczące najważniejszych aspektów takich jak poziom sportowy i sprawy ekonomiczne.

  6. Spotkania będą się odbywać w Valencii przy obecności notariusza.

  7. Oferty, które zmieszczą się w czasie zostaną dołączone do procesu i zostaną otwarte oraz ocenione przez Komitet Zarządzający w tym samym czasie, co oferty, które wyselekcjonowała wcześniej Bankia.

  8. Trzy tygodnie po dacie ustalonej jako deadline przyjmowania ofert muszą zostać wybrane najlepsze oferty.

  9. Ostateczny wybór spośród wyselekcjonowanych inwestorów będzie należał do Zarządu Fundacji.

  10. Następnie wybór musi zostać zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Valencii oraz uzyskać aprobatę Departamentu Sprawiedliwości.

Kategoria: Ogólne | SuperDeporte skomentuj Skomentuj (5)

KOMENTARZE

1. KosteK25.02.2014; 20:44
Czyli ile jeszcze trzeba czekać :(?
2. Vicente7325.02.2014; 22:42
Vicente737 tygodni.
3. LimaK25.02.2014; 22:52
Pozostaje czekać i trzymać kciuki za jak najlepszą przyszłość klubu :)
4. Suarez726.02.2014; 10:23
Suarez7No i dobrze, trzeba wybrać jak najlepszego inwestora a nie byle kogo, żeby nie było tak jak w przypadku Malagi.
5. pedro926.02.2014; 14:15
No i jaki sens był toczyć tak długo zażarte boje o swoje interesy?
Interes jest w gruncie rzeczy wspólny - sprzedaje się wierzytelności (działka Bankii), akcje (Fundacja VCF) i wreszcie klub i jego aktywa (VCF). Nie rozumiem dlaczego Bankia chciała za wszelką cenę wyeliminować VCF z rozgrywki.
Mam nadzieję, że tym razem nikt nie wywinie jakiegoś orła.